دستگاه

جلو بازو لاری با دستگاه
جلو بازو

جلو بازو لاری با دستگاه

آموزش تمرین جلو بازو لاری با دستگاه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری نیاز دارید. روی دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پشت پا نشسته با دستگاه
همسترینگ

پشت پا نشسته با دستگاه

آموزش تمرین پشت پا نشسته با دستگاه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه پشت پا نشسته احتیاج دارید. اهرم دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پروانه با دستگاه
سینه

پروانه با دستگاه

آموزش تمرین پروانه با دستگاه: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه پروانه انتخاب کرده و ارتفاع صندلی آن را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پیاده‌روی روی تردمیل
چهار سر ران

پیاده‌روی روی تردمیل

آموزش تمرین پیاده‌روی روی تردمیل: برای شروع تمرین، روی یک دستگاه تردمیل قدم گذاشته و حالت دلخواه خود را انتخاب کنید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: هوازی
زیر بغل تی بار
پشت، زیربغل

زیر بغل تی بار

آموزش تمرین زیر بغل تی بار: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه تی بار قرار دهید. روی دستگاه قرار…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
شراگ با دستگاه اسمیت از پشت
کول

شراگ با دستگاه اسمیت از پشت

آموزش تمرین شراگ با دستگاه اسمیت از پشت: هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاعی تنظیم کنید که در قسمت میانی ران…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ با دستگاه
شکم

کرانچ با دستگاه

آموزش تمرین کرانچ با دستگاه: وزن متناسب با توانایی خود را در دستگاه کرانچ قرار دهید. روی دستگاه نشسته و پای…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
ساق ایستاده با دستگاه
ساق

ساق ایستاده با دستگاه

آموزش تمرین ساق ایستاده با دستگاه: ارتفاع دستگاه ساق را متناسب با قدتان تنظیم کنید. شانه های خود را زیر بالشتک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو پا با دستگاه
چهار سر ران

جلو پا با دستگاه

آموزش تمرین جلو پا با دستگاه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو پا احتیاج دارید. وزن متناسب با توانایی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
شراگ با دستگاه اسمیت
کول

شراگ با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین شراگ با دستگاه اسمیت: هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاعی تنظیم کنید که در قسمت میانی ران ها قرار…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق نشسته با دستگاه
ساق

ساق نشسته با دستگاه

آموزش تمرین ساق نشسته با دستگاه: روی دستگاه ساق پا بنشینید و پنجه ها و انگشت های پا را در جای…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
هاگ پا
چهار سر ران

هاگ پا

آموزش تمرین هاگ پا: به پشت وارد دستگاه هاگ پا شده و بالاتنه خود را روی بالشتک های آن قرار دهید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست