صفحه اصلی برچسب‌ها دستگاه

برچسب: دستگاه

جلو بازو لاری با دستگاه

جلو بازو لاری با دستگاه

آموزش تمرین :برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری نیاز دارید. روی دستگاه نشسته و وزن متناسب با توانایی خود را...
جلو پا با دستگاه

جلو پا با دستگاه

آموزش تمرین :برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو پا احتیاج دارید. وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه انتخاب کرده و...
پشت پا نشسته با دستگاه

پشت پا نشسته با دستگاه

آموزش تمرین :برای اجرای این تمرین به یک دستگاه پشت پا نشسته احتیاج دارید. اهرم دستگاه را متناسب با قد خود تنظیم کرده...
پشت پا خوابیده با دستگاه

پشت پا خوابیده با دستگاه

آموزش تمرین :بالشتک دستگاه پشت پا را متناسب با قد خود تنظیم کرده و به شکم روی دستگاه دراز بکشید. پاها را زیر بالشتک...
پرس پا

پرس پا

آموزش تمرین :وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه پرس پا قرار داده و روی صندلی آن بنشینید. پاهای خود را روی پلتفرم...
هاگ پا

هاگ پا

آموزش تمرین :به پشت وارد دستگاه هاگ پا شده و بالاتنه خود را روی بالشتک های آن قرار دهید. شانه ها باید زیر پدهای...
کرانچ با دستگاه

کرانچ با دستگاه

آموزش تمرین :وزن متناسب با توانایی خود را در دستگاه کرانچ قرار دهید. روی دستگاه نشسته و پای خود را پشت بالشتک ها آن...
کول با دستگاه اسمیت تک دست

کول با دستگاه اسمیت تک دست

آموزش تمرین :هالتر دستگاه اسمیت را طوری تنظیم کنید که هم سطح ران ها قرار بگیرد. وزن متناسب با توانایی خود را روی هالتر...
پرس سینه نشسته با دستگاه

پرس سینه نشسته با دستگاه

آموزش تمرین :وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه پرس سینه قرار داده و ارتفاع صندلی آن را تنظیم کنید. در شروع حرکت،...
ابزار آنلاین فیتنس
برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

مرد آلفا

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

مطالب جدید