ایستاده

اسکات بدون وزنه
چهار سر ران

اسکات بدون وزنه

آموزش تمرین اسکات بدون وزنه: طوری بایستید که فاصله پاها به اندازه عرض شانه‌ها باشد. در صورت تمایل کف دست‌ها را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق روی تخته تعادلی
ساق

ساق روی تخته تعادلی

آموزش تمرین ساق روی تخته تعادلی: نکته: این تمرین برای بهبود تعادل طراحی شده است. یک تخته تعادلی را روی زمین…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فلای سرشانه با کش بدنسازی
سرشانه

فلای سرشانه با کش بدنسازی

آموزش تمرین فلای سرشانه با کش بدنسازی: کش بدنسازی را دور یک پایه محکم مانند دستگاه اسمیت یا پایه اسکات قرار…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
اسکات با دمبل
چهار سر ران

اسکات با دمبل

آموزش تمرین اسکات با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. کف دست ها…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
اسکات با کتل بل
چهار سر ران

اسکات با کتل بل

آموزش تمرین اسکات با کتل بل: با دو دست یک کتل بل یا همان دمبل روسی متناسب با توانایی خود را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
لانج معکوس با دمبل
چهار سر ران

لانج معکوس با دمبل

آموزش تمرین لانج معکوس با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود بلند کرده و کاملا راست بایستید.…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
اره ای با دمبل جفت دست
پشت

اره ای با دمبل جفت دست

آموزش تمرین اره ای با دمبل جفت دست: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود بلند کنید. با خم…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کراس اور تک دست
سینه

کراس اور تک دست

آموزش تمرین کراس اور تک دست: پولی های دستگاه سیم کش را روی بالاترین درجه تنظیم کنید. اگر قدتان کوتاه است…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو با دمبل نشسته
جلو بازو

جلو بازو با دمبل نشسته

آموزش تمرین جلو بازو با دمبل نشسته: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
لانج با هالتر
چهار سر ران

لانج با هالتر

آموزش تمرین لانج با هالتر: برای امنیت بیشتر توصیه می کنیم این تمرین را درون چهارچوب اسکات اجرا کنید. یک هالتر…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست