تمرینات بدنسازی

استپ‌آپ با دمبل
چهار سر ران

استپ‌آپ با دمبل

آموزش تمرین استپ‌آپ با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود گرفته و کاملا راست مقابل یک سطح…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
ساعد با هالتر نشسته معکوس
ساعد

ساعد با هالتر نشسته معکوس

آموزش تمرین ساعد با هالتر نشسته معکوس: یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را در…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کول با سیم کش
کول

کول با سیم کش

آموزش تمرین کول با سیم کش: دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و یک میله به آن…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
اسکات پرشی
چهار سر ران

اسکات پرشی

آموزش تمرین اسکات پرشی: دست ها را روی سینه قرار داده و کاملا راست بایستید. با بالا نگه داشتن سر و…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
لانج پرشی
چهار سر ران

لانج پرشی

آموزش تمرین لانج پرشی: در وضعیت لانج قرار بگیرید. برای این کار با پای راست خود یک قدم به اندازه تقریبی…
سطح: مبتدینوع تمرین: پلایومتریک
شکم ایستاده با سیم کش
شکم

شکم ایستاده با سیم کش

آموزش تمرین شکم ایستاده با سیم کش: یک دسته تکی به پولی بالایی دستگاه سیم کش متصل کرده و پولی دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
زیر بغل تی بار
پشت، زیربغل

زیر بغل تی بار

آموزش تمرین زیر بغل تی بار: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه تی بار قرار دهید. روی دستگاه قرار…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست