کرانچ روی میز شیبدار

کرانچ روی میز شیبدار

آموزش تمرین :به پشت روی یک میز شیبدار دراز بکشید. پاها را در جایگاه مخصوص میز قرار دهید. حال دست ها را به آرامی در دو طرف سر قرار داده و آرنج ها را...
پرس سینه با دستگاه اسمیت

پرس سینه با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین :یک میز تخت را بین دستگاه اسمیت قرار داده به شکلی که هالتر دستگاه روبروی سینه شما قرار بگیرد. وزن متناسب با توانایی خود را روی هالتر دستگاه اسمیت قرار داده و...
جلو بازو زاتمن با دمبل

جلو بازو زاتمن با دمبل

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و کاملا راست بایستید. دمبل ها باید به صورت آویزان در دست ها قرار بگیرند. آرنج ها باید در طول حرکت نزدیک...
ابزار آنلاین فیتنس

مطالب جدید