همسترینگ

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات همسترینگ یا پشت ران قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

ددلیفت با دمبل پا صاف

ددلیفت با دمبل پا صاف

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل با وزن متناسب با توانایی خود بلند کرده و آن ها را به صورت آویزان در کنار بدن نگه دارید. با بدن صاف و کشیده ایستاده به...
پشت پا نشسته با دستگاه

پشت پا نشسته با دستگاه

آموزش تمرین : برای اجرای این تمرین به یک دستگاه پشت پا نشسته احتیاج دارید. اهرم دستگاه را متناسب با قد خود تنظیم کرده و با تکیه بر پشتی روی صندلی آن بنشینید. پشت...
تاب دادن کتل بل تک دست

تاب دادن کتل بل تک دست

آموزش تمرین : یک کتل بل یا همان دمبل روسی را با یک دست گرفته و آن را بین پاهای خود نگه دارید. مقداری باسن خود را عقب برده و زانوهای خود را خم کنید....
پشت پا خوابیده با دستگاه

پشت پا خوابیده با دستگاه

آموزش تمرین : بالشتک دستگاه پشت پا را متناسب با قد خود تنظیم کرده و به شکم روی دستگاه دراز بکشید. پاها را زیر بالشتک های مخصوص قرار دهید (بالشتک ها باید چند سانتی‌متر پایین...
ددلیفت با هالتر پا صاف

ددلیفت با هالتر پا صاف

آموزش تمرین : یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود را روی انتخاب کنید. هالتر را از روی زمین بلند کرده و آن را مقابل ران های خود نگه دارید. کف دست ها باید...
اسکات اسپلیت پرشی

اسکات اسپلیت پرشی

آموزش تمرین : برای شروع تمرین در یک وضعیت راحت بایستید. یک پای خود را با پرش عقب برده و وارد وضعیت اسکات اسپلیت (مانند تصویر) شوید. مقداری زانوی جلو خود را خم کرده و...
پرش روی جعبه از جلو

پرش روی جعبه از جلو

آموزش تمرین : یک جعبه یا هر سطح بلند دیگر با ارتفاع متناسب با توانایی خود را انتخاب کرده و با فاصله ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متری از آن بایستید. توجه داشته باشید که فاصله...
ددلیفت با هالتر

ددلیفت با هالتر

آموزش تمرین : یک هالتر تخت انتخاب کرده و وزنه متناسب با توانایی خود را روی آن قرار دهید. در مقابل هالتر ایستاده به شکلی فاصله پاها از هم به اندازه عرض باسن باشد. از...
پرش در جا با جمع کردن زانو

پرش در جا با جمع کردن زانو

آموزش تمرین : برای شروع تمرین در یک وضعیت راحت ایستاده و مقداری زانوهای خود را خم کنید. دست ها را در هم قلاب کرده و روبروی خود نگه دارید. توجه داشته باشید که کف...
ابزار آنلاین فیتنس
عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

مرد آلفا

مطالب جدید