ساق

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات ساق پا قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

ساق روی تخته تعادلی

ساق روی تخته تعادلی

آموزش تمرین : نکته: این تمرین برای بهبود تعادل طراحی شده است.یک تخته تعادلی را روی زمین قرار دهید. روی آن رفته و سعی کنید تعادل خود را حفظ کنید. تا زمانی که تمایل دارید...
ساق ایستاده با هالتر

ساق ایستاده با هالتر

آموزش تمرین :برای امنیت بیشتر توصیه می کنیم این تمرین را درون چهارچوب اسکات اجرا کنید. یک هالتر با وزنه متناسب با توانایی خود را پشت گردن نگه داشته (مانند وضعیت اسکات) و کاملا...
کشش چرخشی ساق

کشش چرخشی ساق

آموزش تمرین :برای حفظ تعادل نزدیک به یک تکیه گاه ثابت قرار گرفته و و با گرفتن آن راست بایستید. مقداری پای راست خود را از روی زمین بلند کرده و با چرخاندن قوزک...
ساق نشسته با دمبل تک پا

ساق نشسته با دمبل تک پا

آموزش تمرین :یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک میز تخت قرار دهید. روی میز نشسته و پنجه پای چپ خود را روی تخته بگذارید. پاشنه پا باید...
ابزار آنلاین فیتنس

آتشین (FYR)

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

مرد آلفا

عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

مطالب جدید