ساق

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات ساق پا قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

ساق با دستگاه اسمیت

ساق با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین : یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را دقیقا زیر هالتر دستگاه اسمیت قرار دهید. ارتفاع دستگاه اسمیت را متناسب با قد خود تنظیم کرده و وزنه دلخواه خود را روی...
ساق روی تخته تعادلی

ساق روی تخته تعادلی

آموزش تمرین : نکته: این تمرین برای بهبود تعادل طراحی شده است. یک تخته تعادلی را روی زمین قرار دهید. روی آن رفته و سعی کنید تعادل خود را حفظ کنید. تا زمانی که تمایل دارید...
ساق ایستاده با هالتر

ساق ایستاده با هالتر

آموزش تمرین : برای امنیت بیشتر توصیه می کنیم این تمرین را درون چهارچوب اسکات اجرا کنید. یک هالتر با وزنه متناسب با توانایی خود را پشت گردن نگه داشته (مانند وضعیت اسکات) و کاملا...
پرس ساق

پرس ساق

آموزش تمرین : وزن متناسب با توانایی خود را در دستگاه پرس ساق انتخاب کرده و روی دستگاه بنشینید. پنجه های پا را روی پلتفرم دستگاه قرار دهید. توجه داشته باشید که پاشنه های پا...
ساق ایستاده با دستگاه

ساق ایستاده با دستگاه

آموزش تمرین : ارتفاع دستگاه ساق را متناسب با قدتان تنظیم کنید. شانه های خود را زیر بالشتک های دستگاه قرار داده و پاها را روی قسمت مخصوص قرار دهید. انگشتان پا باید به سمت...
ساق روی دستگاه پرس پا

ساق روی دستگاه پرس پا

آموزش تمرین : وزن متناسب با توانایی خود را در دستگاه پرس پا انتخاب کرده و روی صندلی دستگاه بنشینید. وزنه را با راست کردن پاها بالا برده و ضامن های دستگاه را از حالت...
ساق ایستاده الاکلنگی با هالتر

ساق ایستاده الاکلنگی با هالتر

آموزش تمرین : برای امنیت بیشتر توصیه می کنیم این تمرین را درون چهارچوب اسکات اجرا کنید. یک هالتر با وزنه متناسب با توانایی خود را پشت گردن نگه داشته (مانند وضعیت اسکات) و کاملا...
ساق پا خرک

ساق پا خرک

آموزش تمرین : برای اجرای این تمرین با فاصله مناسب از یک تکیه گاه ثابت قرار بگیرید. می توانید از چهارچوب هالتر، دستگاه سیم کش، صندلی و ... کمک بگیرید. از ناحیه کمر رو به...
ساق نشسته با دمبل تک پا

ساق نشسته با دمبل تک پا

آموزش تمرین : یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک میز تخت قرار دهید. روی میز نشسته و پنجه پای چپ خود را روی تخته بگذارید. پاشنه پا باید...
ابزار آنلاین فیتنس

آتشین (FYR)

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

مرد آلفا

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

مطالب جدید