جلو بازو لاری با دستگاه

جلو بازو لاری با دستگاه

آموزش تمرین : برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری نیاز دارید. روی دستگاه نشسته و وزن متناسب با توانایی خود را انتخاب کنید. دسته های دستگاه را با دو دست بگیرید....
رول شکم با هالتر روی زانو

رول شکم با هالتر روی زانو

آموزش تمرین : یک هالتر با وزنه های سبک انتخاب کرده و آن را روی زمین قرار دهید. در مقابل هالتر روی زمین زانو بزنید. هالتر را با دو دست نگه داشته و به جلو...
پل باسن با هالتر روی میز

پل باسن با هالتر روی میز

آموزش تمرین : یک میز تخت پشت سر خود قرار داده و مقابل میز روی زمین نشسته و یک هالتر با وزنه های متناسب با توانایی خود را روی پاهای خود قرار دهید. در صورت...
سرشانه با هالتر روی میز شیبدار

سرشانه با هالتر روی میز شیبدار

آموزش تمرین : به پشت روی یک میز پرس بالاسینه دراز بکشید. هالتر را از روی جایگاه مخصوص آن بلند کرده و با دستان کشیده آن را روبروی خود نگه دارید. این وضعیت شروع تمرین...
لانج با قدم زدن

لانج با قدم زدن

آموزش تمرین : دست های خود را روی کمر قرار داده و کاملا راست بایستید. سر و سینه باید بالا و شانه ها عقب باشند. این وضعیت شروع تمرین است. با پای راست خود یک...
پرس سینه گیوتین با هالتر

پرس سینه گیوتین با هالتر

آموزش تمرین : روی یک میز پرس تخت به پشت دراز بکشید. هالتر را طوری در دست بگیرید که در قسمت میانی تمرین، بین ساعدها و قسمت بالایی بازوها زاویه ۹۰ درجه درست شود. هالتر...
جلو بازو با هالتر خم

جلو بازو با هالتر خم

آموزش تمرین : یک هالتر خم (EZ) را روی پایه نگه دارنده هالتر قرار داده و وزنه های متناسب با توانایی خود را روی آن قرار دهید. کاملا راست ایستاده و هالتر را طوری در...
شکم روی میز تخت با جمع کردن زانو

شکم روی میز تخت با جمع کردن زانو

آموزش تمرین : به پشت روی یک میز تخت دراز بکشید. پاها باید کاملا کشیده و دست ها در کنار بدن قرار بگیرند. کف دست ها باید روی میز بوده و در تمام طول تمرین...
ساق نشسته با دمبل تک پا

ساق نشسته با دمبل تک پا

آموزش تمرین : یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک میز تخت قرار دهید. روی میز نشسته و پنجه پای چپ خود را روی تخته بگذارید. پاشنه پا باید...
ابزار آنلاین فیتنس

مطالب جدید