کرانچ - پاها روی توپ بدنسازی

کرانچ – پاها روی توپ بدنسازی

آموزش تمرین : به پشت روی زمین دراز بکشید. پاهای خود را روی یک توپ بدنسازی قرار داده به شکلی که زانوها به مقدار 90 درجه خم شده باشند. فاصله پاها از هم به اندازه...
پل باسن با هالتر روی میز

پل باسن با هالتر روی میز

آموزش تمرین : یک میز تخت پشت سر خود قرار داده و مقابل میز روی زمین نشسته و یک هالتر با وزنه های متناسب با توانایی خود را روی پاهای خود قرار دهید. در صورت...
پشت بازو ایستاده با دمبل تک دست

پشت بازو ایستاده با دمبل تک دست

آموزش تمرین : راست ایستاده و یک دمبل را در دست بگیرید. فاصله پاها از هم باید به اندازه عرض شانه ها باشد. به آرامی دمبل را بالا آورده و با دست کشیده آن را...
شراگ با دستگاه اسمیت

شراگ با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین : هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاعی تنظیم کنید که در قسمت میانی ران ها قرار بگیرد. وزن متناسب با توانایی خود را به دستگاه اضافه کنید. هالتر را طوری در دست بگیرید...
لانج معکوس با هالتر

لانج معکوس با هالتر

آموزش تمرین : یک هالتر با وزنه متناسب با توانایی خود را پشت گردن نگه داشته (مانند وضعیت اسکات) و کاملا راست بایستید. هالتر باید پشت شانه ها و کمی پایین تر از گردن قرار...
رول شکم با هالتر

رول شکم با هالتر

آموزش تمرین : برای اجرای این تمرین باید وارد وضعیت شنا شوید. با این تفاوت که برای این تمرین دست ها به جای قرارگیری روی زمین، روی یک هالتر با وزنه های سبک قرار می...
شکم با بالا آوردن باسن

شکم با بالا آوردن باسن

آموزش تمرین : به پشت روی زمین دراز بکشید. پاها باید کاملا کشیده و دست ها در کنار بدن قرار بگیرند. کف دست ها باید روی زمین بوده و در تمام طول تمرین نباید حرکتی...
کیک بک باسن با کش بدنسازی

کیک بک باسن با کش بدنسازی

آموزش تمرین : یک کش بدنسازی با مقاومت متناسب با توانایی خود را به یک میله ثابت متصل کرده و سر دیگر آن را دور قوزک یکی از پاها قرار دهید. رو به روی تکیه...
اسکات پا باز با هالتر برای خانم ها

اسکات پا باز با هالتر

آموزش تمرین : توصیه می کنیم برای امنیت بیشتر و جلوگیری از آسیب های احتمالی این تمرین را در چهارچوب اسکات انجام دهید. برای شروع هالتر را روی ارتفاع هم سطح سرشانه ها تنظیم کنید....
ابزار آنلاین فیتنس
برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

آتشین (FYR)

مرد آلفا

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

مطالب جدید