گردن ایزومتریک، کناره‌ها

گردن ایزومتریک، کناره‌ها

آموزش تمرین : در حالی که سر و گردن شما در وضعیت معمولی قرار دارند (وضعیتی که در آن سر و گردن کشیده بوده و به سمت جلو باشند) راست بایستید. دست چپ‌تان را سمت...
پرس پشت بازو خوابیده با دمبل

پرس پشت بازو خوابیده با دمبل

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی یک میز تخت دراز بکشید. کف دست ها باید به سمت هم بوده و زاویه بین دست ها و...
لانج با دمبل و قدم زدن

لانج با دمبل و قدم زدن

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود بلند کرده و کاملا راست بایستید. دمبل ها باید به صورت آویزان در کنار بدن شما قرار گرفته و کف دست ها رو...
ساق ایستاده با دستگاه

ساق ایستاده با دستگاه

آموزش تمرین : ارتفاع دستگاه ساق را متناسب با قدتان تنظیم کنید. شانه های خود را زیر بالشتک های دستگاه قرار داده و پاها را روی قسمت مخصوص قرار دهید. انگشتان پا باید به سمت...
شراگ با هالتر از پشت

شراگ با هالتر از پشت

آموزش تمرین : در حالی که یک هالتر را از پشت در دست گرفته راست بایستید، به شکلی که فاصله پاها از هم به اندازه عرض شانه ها باشد. کف دست ها باید رو به...
دیپ روی میز

دیپ روی میز

آموزش تمرین : یک میز تخت را انتخاب کرده و به آن پشت کنید. لبه های میز را با دست های کاملا کشیده بگیرید. دست ها باید نسبت به میز عمود بوده و فاصله آن...
جلو بازو با هالتر مچ برعکس

جلو بازو با هالتر مچ برعکس

آموزش تمرین : یک هالتر را روی پایه مخصوص قرار داده و وزنه های متناسب با توانایی خود را روی آن قرار دهید. کاملا راست ایستاده و هالتر را طوری در دست بگیرید که فاصله...
نشر بغل نشسته

نشر بغل نشسته

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی بنشینید. دست ها باید کشیده و به سمت پایین باشند. کف پاها را به سمت زمین فشار دهید....
لانج معکوس با هالتر

لانج معکوس با هالتر

آموزش تمرین : یک هالتر با وزنه متناسب با توانایی خود را پشت گردن نگه داشته (مانند وضعیت اسکات) و کاملا راست بایستید. هالتر باید پشت شانه ها و کمی پایین تر از گردن قرار...
ابزار آنلاین فیتنس

آتشین (FYR)

عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

میانبر کاهش وزن

میانبر کاهش وزن و لاغری

مطالب جدید