نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست

0
نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست
نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست

آموزش تمرین نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست:

  1. یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه داشته و به شکم روی یک میز شیبدار دراز بکشید. در این حالت باید سینه شما روی پد میز تکیه داده باشد. با دست غیر درگیر پایه میز را بگیرید.
  2. کف دست هنگام گرفتن دمبل باید به سمت بدن بوده و دست مقداری از ناحیه آرنج خم شده باشد. این وضعیت شروع تمرین است.
  3. با ثابت نگه داشتن بالاتنه دمبل را به سمت کناره بدن بالا آورده تا زمانی که دست با زمین موازی شود. هنگام بالا آوردن دست عمل بازدم را انجام دهید. راهنمایی: به هیچ عنوان وزنه را تاب ندهید.
  4. پس از یک مکث کوتاه در این وضعیت، به آرامی و با انجام عمل دم دمبل را پایین آورده و به وضعیت شروع تمرین بازگردانید.
  5. تمرین را به تعداد توصیه شده توسط مربی تکرار کنید.
  6. دست را عوض کرده و تمرین را با سمت دیگر اجرا نمایید.

هشدار: مانند همه تمرین ها، این تمرین را به صورت ناگهانی و یا انفجاری انجام ندهید. در تمام طول تمرین باید روی حرکت کنترل کامل داشته باشید.

تکنیک‌های دیگر برای اجرای این تمرین:

این تمرین را می توان به صورت ایستاده و خم شده به جلو هم انجام داد. هر چند اجرای این حالت برای افراد دارای آسیب دیدگی در ناحیه کمر مناسب نیست. یک روش دیگر اجرای این تمرین، به صورت نشسته است.

همچنین در صورت تمایل می توانید این تمرین را به صورت جفت دست هم انجام دهید.

تمرینات بیشتر برای عضلات سرشانه در این لینک قابل مشاهده است.

تصاویر تمرین نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست
نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست

تصاویر تمرین نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست برای خانم‌ها:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست برای خانم‌ها با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

نشر بغل خانم ها با دمبل روی میز شیبدار تک دست
نشر بغل خانم ها با دمبل روی میز شیبدار تک دست

جزییات این تمرین

نام تمرین: نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست
نام انگلیسی تمرین: Dumbbell Lying One-Arm Rear Lateral Raise
سایر نام های این تمرین: نشر از بغل تک دست روی میز شیبدار، نشر کنار با دمبل تک دست روی میز شیبدار، فلای معکوس تک دست روی میز شیبدار
نوع تمرین: قدرتی
عضلات اصلی: سرشانه
تجهیزات: دمبل
سطح تمرین: متوسط

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here