فلای سرشانه با کش بدنسازی

0
فلای سرشانه با کش بدنسازی
فلای سرشانه با کش بدنسازی

آموزش تمرین فلای سرشانه با کش بدنسازی:

  1. کش بدنسازی را دور یک پایه محکم مانند دستگاه اسمیت یا پایه اسکات قرار دهید.
  2. دسته های کش را گرفته و تا زمانی که تنش در دست ها ایجاد شود، عقب بروید.
  3. دست ها را به شکل کشیده و راست روبروی خود نگه دارید. توجه داشته باشید که دست ها باید نسب به زمین موازی بوده و بدن عمود باشند. فاصله پاها از هم باید به اندازه عرض شانه ها باشد. این وضعیت شروع تمرین است.
  4. به آرامی و با انجام عمل بازدم، تمرین را با باز کردن و عقب بردن دست ها به سمت بیرون شروع نمایید. توجه داشته باشید که دست ها باید حالت کشیدگی خود را در تمام طول تمرین حفظ کنند. تا زمانی که دست ها کاملا باز شوند، دست ها را عقب بیاورید.
  5. یک ثانیه در وضعیت باز بودن دست ها مکث کرده و عضلات دلتوئید عقبی خود را منقبض کنید.
  6. به آرامی و با انجام عمل دم دست ها را به وضعیت شروع تمرین بازگردانید.
  7. تمرین را به تعداد توصیه شده توسط مربی تکرار کنید.

هشدار: مانند همه تمرین ها، این تمرین را به صورت ناگهانی و یا انفجاری انجام ندهید. در تمام طول تمرین باید روی حرکت کنترل کامل داشته باشید.

تکنیک‌های دیگر برای اجرای این تمرین:

این تمرین را می توان با استفاده از دستگاه سیم کش هم اجرا نمود. دستگاه پروانه هم جایگزین مناسبی برای این تمرین محسوب می شود.

تمرینات بیشتر برای عضلات سرشانه در این لینک قابل مشاهده است.

تصاویر تمرین فلای سرشانه با کش بدنسازی:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین فلای سرشانه با کش بدنسازی با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

فلای سرشانه با کش بدنسازی
فلای سرشانه با کش بدنسازی

تصاویر تمرین فلای سرشانه با کش بدنسازی برای خانم‌ها:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین فلای سرشانه با کش بدنسازی برای خانم‌ها با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

فلای سرشانه خانم ها با کش بدنسازی
فلای سرشانه خانم ها با کش بدنسازی

جزییات این تمرین

نام تمرین: فلای سرشانه با کش بدنسازی
نام انگلیسی تمرین: Back Flyes - With Bands, back flies, rear delt fly, rear delt flyes, and rear delt flies
سایر نام های این تمرین: فلای پشت با کش بدنسازی، سرشانه با کش بدنسازی، فلای با کش بدنسازی برای دلتوئید
نوع تمرین: قدرتی
عضلات اصلی: سرشانه
تجهیزات: کش بدنسازی
سطح تمرین: مبتدی

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here