ساعد با دمبل نشسته

0
ساعد با دمبل نشسته
ساعد با دمبل نشسته

آموزش تمرین ساعد با دمبل نشسته:

  1. در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه دارید. طوری دمبل ها را بگیرید که کف دست ها به سمت بالا باشند. روی یک میز تخت و یا صندلی بنشینید.
  2. کف پاهای خود را روی زمین گذاشته به طوری که فاصله آن ها از به اندازه عرض شانه ها باشد.
  3. مقداری رو به جلو خم شده و ساعدهای خود را با کف دست ها به سمت بالا روی ران ها قرار دهید. راهنمایی: در این وضعیت مچ دست ها باید جلو تر از زانو ها قرار بگیرند. به عبارتی چیزی نباید زیر مچ ها باشد. این وضعیت شروع تمرین است.
  4. با محکم گرفتن دمبل ها و انجام عمل دم، مچ ها را تا جای ممکن پایین ببرید.
  5. حال با انجام عمل بازدم حرکت را برعکس کرده و مچ ها را تا جای ممکن بالا آورده و عضلات ساعد را منقبض نمایید. یک ثانیه در این وضعیت مکث کنید. راهنمایی: در تمام طول تمرین فقط مچ ها باید حرکت داشته باشند.
  6. تمرین را به تعداد توصیه شده توسط مربی تکرار نمایید.

هشدار: مانند همه تمرین ها، این تمرین را به صورت ناگهانی و یا انفجاری انجام ندهید. در تمام طول تمرین باید روی حرکت کنترل کامل داشته باشید.

تکنیک‌های دیگر برای اجرای این تمرین:

راه های مختلفی برای اجرای این تمرین وجود دارد. یک روش این است که تمرین را با هالتر انجام دهید. استفاده از هالتر خم برای این تمرین یک گزینه دیگر محسوب می شود.

این تمرین شکل دیگری از تمرین ساعد با دمبل نشسته معکوس محسوب می شود.

تمرینات بیشتر برای عضلات ساعد در این لینک قابل مشاهده است.

تصاویر تمرین ساعد با دمبل نشسته:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین ساعد با دمبل نشسته با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

ساعد با دمبل نشسته
ساعد با دمبل نشسته

تصاویر تمرین ساعد با دمبل نشسته برای خانم‌ها:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین ساعد با دمبل نشسته برای خانم‌ها با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

ساعد با دمبل نشسته برای خانم ها
ساعد با دمبل نشسته برای خانم ها

جزییات این تمرین

نام تمرین: ساعد با دمبل نشسته
نام انگلیسی تمرین: Seated Dumbbell Palms-Up Wrist Curl
سایر نام های این تمرین: ساعد با دمبل، مچ دست با دمبل، بالا آوردن دمبل با مچ
نوع تمرین: قدرتی
عضلات اصلی: ساعد
تجهیزات: دمبل
سطح تمرین: مبتدی

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here