دراز نشست پرسی

0
دراز نشست پرسی
دراز نشست پرسی

آموزش تمرین دراز نشست پرسی:

  1. با در دست گرفتن یک هالتر با وزن مناسب، به پشت روی یک میز شیبدار دراز بکشید. هالتر را با دست ها نزدیک سینه نگه دارید. پاها را در جایگاه مخصوص میز قرار دهید. این وضعیت شروع تمرین است.
  2. با انجام عمل دم و منقبض کردن عضلات شکم و باسن، از ناحیه کمر به سمت جلو خم شده و به صورت همزمان هالتر را به بالای سر منتقل کنید. دقیقا مانند تمرین دراز نشست، با این تفاوت که هنگام نشستن هالتر باید از روی سینه به بالای سر منتقل شود.
  3. با انجام عمل بازدم، به آرامی بدن خود را پایین برده و به وضعیت شروع تمرین بازگردید. همزمان با این مرحله، هالتر را هم روی سینه بیاورید. راهنمایی: روی اجرای آرام، صحیح و کنترل شده تمرین تمرکز کنید. خودتان را با تاب دادن بدن و یا پرتاب هالتر گول نزنید.
  4. تمرین را به تعداد توصیه شده توسط مربی تکرار کنید.

هشدار: مانند همه تمرین ها، این تمرین را به صورت ناگهانی و یا انفجاری انجام ندهید. در تمام طول تمرین باید روی حرکت کنترل کامل داشته باشید.

این تمرین بهتر است با حضور یک فرد کمکی انجام شود. از وی بخواهید که بعد از دراز کشیدن روی میز، هالتر را در دستان شما قرار داده و بعد از اتمام تمرین آن را از شما بگیرد.

اگر اولین بار است که می خواهید این تمرین را انجام دهید، توصیه می کنیم که با یک هالتر خالی آن را اجرا نموده و با پیشرفت بیشتر، آن را سنگین تر کنید.

تکنیک‌های دیگر برای اجرای این تمرین:

اگر اجرای این تمرین برای شما سخت است، می توانید آن را روی یک میز تخت اجرا کنید.

تمرینات بیشتر برای عضلات شکم در این لینک قابل مشاهده است.

تصاویر تمرین دراز نشست پرسی:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین دراز نشست پرسی با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

دراز نشست پرسی
دراز نشست پرسی

تصاویر تمرین دراز نشست پرسی برای خانم‌ها:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین دراز نشست پرسی برای خانم‌ها با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

دراز نشست پرسی برای خانم ها
دراز نشست پرسی برای خانم ها

جزییات این تمرین

نام تمرین: دراز نشست پرسی
نام انگلیسی تمرین: Press Sit-Up
سایر نام های این تمرین: دراز نشست با پرس، پرس با دراز نشست، دراز نشست با هالتر
نوع تمرین: قدرتی
عضلات اصلی: شکم
تجهیزات: هالتر
سطح تمرین: حرفه ای

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here