جلو بازو عنکبوتی

0
جلو بازو عنکبوتی
جلو بازو عنکبوتی

آموزش تمرین جلو بازو عنکبوتی:

  1. برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری و هالتر خم نیاز دارید. وزنه های متناسب با توانای خود را روی هالتر خم قرار داده و هالتر را در جایگاه نشستن دستگاه قرار دهید. راهنمایی: برای این حرکت هالتر باید روی صندلی دستگاه قرار گرفته و شما از طرف دیگر تمرین را اجرا کنید.
  2. به سمت جلوی دستگاه رفته و بدن خود را روی قسمت شیبدار دستگاه قرار دهید (جایی که در حالت معمولی پشت بازوها روی آن قرار می گیرند).
  3. پشت بازوهای خود را به قسمت تخت دستگاه تکیه داده و هالتر را با دو دست از ناحیه خم داخلی بلند کنید (می توانید از یک فرد دیگر بخواهید که هالتر را به شما بدهد). توجه داشته باشید به دلیل شکل هالتر، که کف دست ها باید به سمت جلو و مقداری به سمت داخل باشد. این وضعیت شروع تمرین است.
  4. با انجام عمل بازدم، به آرامی هالتر را بالا آورده تا زمانی که دست ها خم و عضلات جلو بازو کاملا منقبض شوند.
  5. به آرامی و با انجام عمل دم هالتر خم را پایین برده و به وضعیت شروع تمرین بازگردید.
  6. تمرین را به تعداد توصیه شده توسط مربی تکرار کنید.

هشدار: مانند همه تمرین ها، این تمرین را به صورت ناگهانی و یا انفجاری انجام ندهید. در تمام طول تمرین باید روی حرکت کنترل کامل داشته باشید.

تکنیک‌های دیگر برای اجرای این تمرین:

به جای استفاده از هالتر خم می توانید از دمبل یا کش بدنسازی استفاده کنید.

تمرینات بیشتر برای عضلات جلو بازو در این لینک قابل مشاهده است.

تصاویر تمرین جلو بازو عنکبوتی:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین جلو بازو عنکبوتی با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

جلو بازو عنکبوتی
جلو بازو عنکبوتی

تصاویر تمرین جلو بازو عنکبوتی برای خانم‌ها:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین جلو بازو عنکبوتی برای خانم‌ها با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

جلو بازو عنکبوتی برای خانم ها
جلو بازو عنکبوتی برای خانم ها

جزییات این تمرین

نام تمرین: جلو بازو عنکبوتی
نام انگلیسی تمرین: Spider Curl
سایر نام های این تمرین: جلو بازو عنکبوتی، جلو بازو لاری معکوس، جلو بازو معکوس روی میز شیبدار
نوع تمرین: قدرتی
عضلات اصلی: جلو بازو
تجهیزات: هالتر خم
سطح تمرین: مبتدی

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here