جلو بازو با دمبل روی میز شیبدار

0
جلو بازو با دمبل روی میز شیبدار
جلو بازو با دمبل روی میز شیبدار

آموزش تمرین جلو بازو با دمبل روی میز شیبدار:

  1. در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی یک میز شیبدار یا میز پرس بالاسینه دراز بکشید. دمبل ها باید به صورت آویزان در دست ها قرار بگیرند. دست ها را بچرخانید تا کف دست ها به سمت جلو باشد. آرنج ها باید در طول حرکت نزدیک بدن باشند. این وضعیت شروع تمرین است.
  2. با ثابت نگه داشتن قسمت بالایی بازوها و با انجام عمل بازدم، دمبل ها را به صورت همزمان بالا آورده و و عضلات جلو بازوی خود را منقبض کنید. راهنمایی: عمل بالا آوردن دمبل ها باید با خم کردن آرنج ها به سمت بالا انجام شود. فراموش نکنید که فقط ساعد ها باید حرکت داشته باشند.
  3. حرکت را تا زمانی که عضلات جلو بازو کاملا منقبض شده و دمبل ها در سطح شانه ها قرار بگیرند، ادامه دهید. یک ثانیه وضعیت انقباض را حفظ کرده و عضلات جلو بازو را منقبض نمایید.
  4. به آرامی و با انجام عمل دم دمبل ها را پایین آورده و به وضعیت شروع تمرین بازگردید. این بخش از حرکت را باید با تمرکز کامل انجام دهید و اجازه ندهید دمبل ها با سرعت پایین بیایند. در واقع باید در برابر وزن دمبل ها مقاومت کنید.
  5. تمرین را به تعداد توصیه شده توسط مربی تکرار کنید.

هشدار: مانند همه تمرین ها، این تمرین را به صورت ناگهانی و یا انفجاری انجام ندهید. در تمام طول تمرین باید روی حرکت کنترل کامل داشته باشید.

تکنیک‌های دیگر برای اجرای این تمرین:

به جای بالا آوردن همزمان دمبل ها می توانید آن ها را به صورت تناوبی بالا بیاورید. یعنی اول دست راست، بعد دست چپ و … .

تمرینات بیشتر برای عضلات جلو بازو در این لینک قابل مشاهده است.

تصاویر تمرین جلو بازو با دمبل روی میز شیبدار:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین جلو بازو با دمبل روی میز شیبدار با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

جلو بازو با دمبل روی میز شیبدار
جلو بازو با دمبل روی میز شیبدار

تصاویر تمرین جلو بازو با دمبل روی میز شیبدار برای خانم‌ها:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین جلو بازو با دمبل روی میز شیبدار برای خانم‌ها با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

جلو بازو با دمبل خانم ها روی میز شیبدار
جلو بازو با دمبل خانم ها روی میز شیبدار

جزییات این تمرین

نام تمرین: جلو بازو با دمبل روی میز شیبدار
نام انگلیسی تمرین: Incline Dumbbell Curl
سایر نام های این تمرین: بازو با دمبل میز شیبدار، جلو بازو خوابیده روی میز شیبدار با دمبل، جلو بازو با دمبل خوابیده
نوع تمرین: قدرتی
عضلات اصلی: جلو بازو
تجهیزات: دمبل
سطح تمرین: مبتدی

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here