اسکات پا باز با هالتر

0
اسکات پا باز با هالتر برای خانم ها
اسکات پا باز با هالتر برای خانم ها

آموزش تمرین اسکات پا باز با هالتر:

  1. توصیه می کنیم برای امنیت بیشتر و جلوگیری از آسیب های احتمالی این تمرین را در چهارچوب اسکات انجام دهید. برای شروع هالتر را روی ارتفاع هم سطح سرشانه ها تنظیم کنید. وزنه های متناسب با توانایی خود را روی هالتر قرار دهید. زیر هالتر رفته و آن را پشت شانه هایتان قرار دهید (مقداری پایین تر از گردن).
  2. هالتر را با هر دو دست گرفته و آن را از روی پایه بلند کنید. این کار را با فشار دادن پاها به سمت بالا و همزمان راست کردن بالاتنه انجام دهید.
  3. یک قدم از پایه فاصله گرفته و پاها را بیشتر از عرض شانه ها از هم باز کنید. انگشتان پا باید مقداری به سمت بیرون اشاره داشته باشند. در تمام طول تمرین سرتان را بالا گرفته و پشتتان را صاف نگه دارید. این وضعیت شروع تمرین است.
  4. به آرامی هالتر را با خم کردن زانو ها و عقب بردن باسن پایین بیاورید. توجه داشته باشید که پشت باید صاف بوده و سر بالا باشد. تا زمانی پایین بروید که عضلات پشت ران نزدیک به ساق ها شوند. هنگام اجرای این بخش از تمرین عمل دم را انجام دهید.
  5. به آرامی و با انجام عمل بازدم، پاشنه پاها را به سمت زمین فشار داده و با راست کردن پاها به وضعیت شروع تمرین بازگردید.
  6. تمرین را به تعداد توصیه شده توسط مربی تکرار کنید.

هشدار: مانند همه تمرین ها، این تمرین را به صورت ناگهانی و یا انفجاری انجام ندهید. در تمام طول تمرین باید روی حرکت کنترل کامل داشته باشید.

تکنیک‌های دیگر برای اجرای این تمرین:

این حرکت شکل دیگری از تمرین اسکات با هالتر می باشد.

این تمرین را می توانید با استفاده از دمبل یا کتل‌بل هم اجرا کنید.

تمرینات بیشتر برای عضلات چهار سر ران یا جلو پا در این لینک قابل مشاهده است.

تصاویر تمرین اسکات پا باز با هالتر:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین اسکات پا باز با هالتر با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

اسکات پا باز با هالتر
اسکات پا باز با هالتر برای خانم ها

تصاویر تمرین اسکات پا باز با هالتر برای خانم‌ها:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین اسکات پا باز با هالتر برای خانم‌ها با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

اسکات پا باز با هالتر
اسکات پا باز با هالتر برای خانم ها

جزییات این تمرین

نام تمرین: اسکات پا باز با هالتر
نام انگلیسی تمرین: Wide-Stance Barbell Squat, Sumo Squat
سایر نام های این تمرین: اسکوات با هالتر پا باز، اسکات کامل با هالتر پا باز، اسکات سومو پا باز، اسکات با هالتر از پشت پا باز
نوع تمرین: قدرتی
عضلات اصلی: چهار سر ران
تجهیزات: هالتر
سطح تمرین: متوسط

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here